seo standard

Contact

Heat conducting medium

Thermotech koncentrerad värmebärare (Tyfocor L) i 10 liters dunk.

Thermotech concentrated heat conducting medium (Tyfocor L) in 10 litre canister.

Thermotech erbjuder en propylenglykolbaserad värmebärare (Tyfocor L) för att förhindra frysning. Värmebäraren är koncentrerad och ska spädas med vatten.

Thermotech offers a propylene glycol-based heat transfer fluid (Tyfocor L) to prevent freezing. The heating medium is concentrated and must be diluted with water.

Mixture ratios

40 % Tyfocor L + 60 % water --> freezing point - 22 °C/freezing - 26 °C

50 % Tyfocor L 50 % water --> freezing point - 32 °C/freezing - 44 °C

 

Product ID

Värmebärare